Important menu

Partners

Contact us

Mr. Xiao Li

Tel:

+86-18210200188

E-mail:

497917330@qq.com

Mr. Liu Yang

Tel:

+86-15210501145

E-mail:

yangliuqing1987@tom.com

Dr. Kai Zheng

Tel:

+86-25-86642291

Fax:

+86-25-84408576

E-mail:

kai.zheng@163.com