Important menu

Partners

Organizing committee

 

Chairman Committee:
Prof. Tianpeng Qiang, Jiangsu Province Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute, China, Chairman;
Prof. Chunguang Xu, Beijing Institute of Technology, China, Co-chairman;
Prof. Xiaojun Liu, Nanjing University, China, Co-chairman;
Prof. Yanru Gu, Jiangsu Province Mechanical Engineering Society, China, Co-chairman.
 
Consultant Committee:
Prof. Shuyi Zhang, Nanjing University, Member of CAS, China, Chairman;
Prof. Binan Shou, China Special Equipment Inspection and Research Institute, China, Co-chairman;
Prof. Xuedong Chen, Hefei General Machinery Research Institute, China, Co-chairman;
Prof. Gang Shen, China Association of Special Equipment Inspection, China, Co-chairman.
 
Program Committee:
Prof. Guiyun Tian, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, Chairman;
Prof. Xiaozhou Liu, Nanjing University, China, Co-chairman
Prof. Chang’an Huang, Anhui Special Equipment Inspection Institute, China, Co-chairman.
 
Academic Committee:
Prof. Jan D. Achenbach, Northwestern University, US, Chairman;
Prof. Guiyun Tian, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, Co-chairman;
Prof. Yan Han, North University of China, China, Co-chairman;
Prof. Zhenmao Chen, Xi’an Jiaotong University, China, Co-chairman;
Prof. Chunguang Xu, Beijing Institute of Technology, China, Co-chairman.
 
Technical Committee:
Prof. Shuqing Lin, China Special Equipment Inspection and Research Institute, China, Chairman;
Prof. Weihe Guan, Hefei General Machinery Research Institute, China, Co-chairman;
Prof. Guanhua Wu, Nanchang Hangkong University, China, Co-chairman;
Prof. Keqin Ding, China Special Equipment Inspection and Research Institute, China, Co-chairman;
Prof. Jun Jiang, Nanjing Boiler & Pressure Vessel Supervision and Inspection Institute, China, Co-chairman.